FESTIVALY Litomyšl

Veškeré pravidelné festivaly města Litomyšl

Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl

Tel: +420 461 612 575
Email: festival@smetanovalitomysl.cz
Web: www.smetanovalitomysl.cz

Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl je po Pražském jaru druhým nejstarším hudebním festivalem v České republice (založen 1949) a současně největším festivalem klasické hudby pod "širým nebem", konaným v naší zemi. Koná se každoročně na přelomu června a července přímo v místě narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany - na litomyšlském zámku. Rozmanitá dramaturgie, zahrnující kromě děl operních také koncerty, oratoria a hudebně-inscenační projekty, každoročně přivádí do hledišť na třináct tisíc návštěvníků, okouzlených vynikající akustikou II. nádvoří a neopakovatelnou atmosférou zahradního amfiteátru.

Festival pořádá Město Litomyšl prostřednictvím jím zřízené obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, ve spolupráci s Pardubickým krajem, Ministerstvem kultury České republiky a Státním památkovým ústavem Pardubice.

Mladá Smetanova Litomyšl

Tel: +420 777 010 250
Email: info@hudebnimladez.cz
Web: www.hudebnimladez.cz

Hudební mládež ČR pořádá festival klasické i soudobé vážné hudby mladých interpretů pro mladé publikum. Členství není podmínkou k účasti. Program je situován téměř do všech dostupných koncertních i divadelních prostor ve městě - Smetanův dům, zámek, kostel, zámecký pivovar, klášterní zahrady. Tradičním vrcholem festivalu je vždy Jiřinkový ples.

Mezinárodní houslové kurzy

Tel: +420 461 613 074
Email: zus@iol.cz
Web: www.litomysl.cz/violin

O prázdninách se v Litomyšli pravidelně shledáváte s kurzy profesora Milana Vítka. Jsou určeny pro studenty konzervatoří a vysokých škol. Výsledky intenzivní práce studentů hry na housle je možné slyšet na koncertech pro veřejnost.

Profesor Milan Vítek působil od roku 1974 jako profesor houslí na Královské hudební akademii v Kodani a od roku 1992 jako hostující profesor na Hudební Akademii v Goteborgu. Od srpna 2001 je stálým profesorem houslové hry na Oberlin Conservatory of Music v Ohiu v USA. České publikum ho také zná jako dirigenta, který pravidelně hostuje především se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.

Toulovcovy prázdninové pátky

Tel: +420 461 653 311 | +420 775 653 311
Email: michaela.severova@litomysl.cz
Web: www.litomysl.cz

Cílem maratónu pohádek a folkových koncertů, které se konají každý pátek o prázdninách je oživit prázdninovou Litomyšl a dát občanům města, ale také prázdninovým návštěvníkům malý dárek v podobě pohodově stráveného večera. Hlavním znakem Toulovcových prázdninových pátků je pravidelnost - každý pátek, ve stejný čas (18.00 hodin pohádka, 19.30 hodin kapela) na stejném místě - Tím místem je Toulovcovo náměstí neboli tzv. Špitálek. Dříve zde stával špitál kterému odkázal majetný litomyšlský měšťan Vavřinec Toulovec z Třemošné velký roční plat - ten se stal základem rozsáhlého panství města Litomyšle. Toulovcova postava je opředena pověstmi - z bohabojného měšťana se stal v lidovém podání loupeživý rytíř. Podle pověsti podnikal loupeživé výpravy a před pronásledovateli se i s kořistí ukrýval ve skalách u Budislavi - v Toulovcových maštalích. Dovedete si představit tajemnější kulisu pro vystoupení divadelních společností a folkových kapel?

V případě nepříznivého počasí se představení konají v Music clubu Kotelna. Na všechny akce je dobrovolné vstupné a celý výtěžek je vždy zasílán na konto Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem!

Mezinárodní interpretační kurzy a Setkání přátel komorní hudby

Tel: +420 251 512 3961 | +420 737 978 905
Email: estrausova@seznam.cz
Web: www.chs-pratele.ic.cz

35. ročník MIK a Setkání přátel komorní hudby je příležitostí pro studenty i absolventy všech typů uměleckých škol i pro vyspělé amatéry k dalšímu letnímu vzdělávání, k setkání s významnými našimi i zahraničními pedagogy a interprety. Možnost individuální výuky na klavír, housle, violu, violoncello, kontrabas a flétnu, komorní hra, orchestr. Cca 150 účastníků, 11 - 13 lektorů. Součástí dlouholetého projektu je cyklus 10 večerních komorních koncertů v Kongresovém sále na zámku a v kostele Povýšení sv. Kříže pro všechny zájemce z Litomyšle a okolí.

All rights reserved © Top Design 2011 J.Pelikovský

katalog stránek Začátek.cz